Media Type: Stoneware

Belly Button Bottle

Stoneware

7 x 6

$60

Utilitarian Stoneware

Stoneware

Utilitarian Stoneware

Stoneware

Utilitarian Stoneware

Stoneware

Utilitarian Stoneware

Stoneware

Cookie Jar

Stoneware

10 x 10

$100

Big Green Belly Button Pot

Stoneware

11 x 11

$200

Small Mouth Yellow Ash Pot

Stoneware

4 x 4

$60

Orange and White Vase w/ Handles

Stoneware

9.5 x 4

$60